Rozumíme IT

Posted on Posted in reasons_services

Jsme IT profesionálové, kteří rozumí oboru a jsou schopni prověřit vhodnost kandidáta na danou pozici i detailně popsat zamýšlený projekt a uvažované technologie.
Šetříme tak čas a počet “přijímacích kol“, která mohou všechny strany vyčerpávat. Naše pohovory nejsou pouze checklistem technologií, ale zajímáme se o konkrétní schopnosti kandidátů a testujeme jejich úroveň. Dokážeme rovněž posoudit, které konkrétní projekty jsou pro ně vhodné a které nikoliv.